TOP SUN

DOĐITE... DA SE DRUŽIMO... I ULEPŠAMO VAS.

DOA?ITE...

TopSun je mesto gde se moA?ete opustiti dok se mi bavimo VaA?im potrebama!

JoA? od svog otvaranja 2011. godine, A�kroz razliA?ite segmenteA� tretiranja lepote, trudimo se da VaA? boravak u salonu uA?inimo nezaboravnim. PaA?ljivo biramo sve preparate i ureA�aje kojima radimo, sa ciljem pruA?anja najkvalitetnije usluge.

DA SE DRUA?IMO...

Ali od svih elemenata koji TopSun A?ine jedinstvenim mestom u gradu, najvaA?niji A�je ljudski element. NaA? cilj je da zaposlimo talentovane i profesionalne ljude kojima je STALO.

A?elimo da okupimo radnike koji A�e se postarati da naA?i klijenti dobiju vrhunsku uslugu i vrhunski tretman.

I ULEPA�AMO VAS.

Bilo da se radi o brzoj depilaciji voskom, opuA?tajuA�oj masaA?i, manikiru ili pedikiru pre vaA?nog dogaA�aja, tretmanu podmladjivanjaA� ili reA?avanju bilo kog drugog problema koA?e ,A� naA?e osoblje je tu da se pobrine o Vama.A� Ali pored vrhunskih proizvoda i tehniA?ke ekspertize, naA?a posveA�enost HIGIJENSKIM STANDARDIMA i pridrA?avanje svetski ustanovljenim precedurama ne A?ini TopSun samo odliA?nim mestom za obavljanje tretmana, veA� i mestom na koje moA?ete biti ponosni A?to poseA�ujete.

ZAA�TO ODABRATI NAA� SALON?

Jer pored toga A?to mislimo o VaA?oj lepoti, mislimo i o VaA?em zdravlju, svakodnevno pooA?travajuA�i higijenske kriterijume i prilagoA�avajuA�i se svetskim sanitarnim standardima. Neki od principa kojih se pridrA?avamo u svakodnevnoj praksi su :

Kod tretmana lica ili tela piling, mikrodermoabraziju ili stimulaciju koA?e iglicama radimo aplikatorima za JEDNOKRATNU UPOTREBU!

Nakon svakog manikira / pedikira TURPIJE Vam poklanjamo, dezinfikujemo i A?uvamo u kutiji sa VaA?im imenom do sledeA�e upotrebe ili bacamo,

Pedikir kadice oblaA?emo plastiA?nim uloA?cima za jednokratnu upotrebu,

Sve drvene instrumente kao A?to su A?patule za nanoA?enje voska za depilaciju A�bacamo nakon kontakta sa koA?om

VrA?imo sterilizaciju instrumenata toplim vazduhom, temperature do 200A�C u profesionalnim sterilizatorima.